Dirigent och violinist

Lars Kvensler är sedan 2020 dirigent och konstnärlig ledare för Göteborgs Akademiska Symfoniorkester (GASO) och har sedan 2011 samma roll för Skottårsorkestern, Ronneby.